De vereffenaars

Stichting Jan Huysman Wz. Fonds is een onafhankelijke instantie en wordt bestuurd door een pensioenbestuur bestaande uit 6 vereffenaars, waarvan er 3 de sponsor vertegenwoordigen, 2 leden vertegenwoordigers zijn van de deelnemers en 1 lid de pensioengerechtigden vertegenwoordigt.

  Naam Functie Namens
  Dhr. F. de Jonge lid werknemers
  Dhr. S. Kortekaas lid werknemers
  Dhr. J. van Leeuwen penningmeester werkgever
  Dhr. P.S.G. Naber secretaris gepensioneerden
  Dhr. R.J.P. Siebesma voorzitter werkgever
  Mw. D.M. Veltrop Rol lid werkgever
   
  Secretariaat is bereiken via:
  Telefoonnummer : 06-30500122
  E-mail : piet.naber-contractor@olamnet.com

 

Het verantwoordingsorgaan

  Naam Functie Namens
  Dhr. P. Anepool voorzitter gepensioneerden
  Dhr. A. Hiemstra secretaris werknemers
  Dhr. J. Moonen lid werkgever

> Rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan  

 

De Compliance Officer

  Mw. M.M. Beijer-de Looze    

> Taken en bevoegdheden Compliance Officer  
 


Intern toezicht

  Pfsupport    

> Taken en bevoegdheden Intern Toezicht