Klachten & Geschillen

Als u het niet eens bent met de manier waarop de statuten of het pensioenreglement worden toegepast, kunt u een klacht indienen bij het bestuur van het pensioenfonds.

In het klachtenreglement staat beschreven hoe deze klachtenprocedure werkt.

> Klachtenreglement