Jaarverslagen

Stichting Jan Huysman Wz Fonds stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar (31 december van enig kalenderjaar) een jaarverslag op, inhoudende een bestuursverslag, een balans en een staat van baten en lasten. Uit dit jaarverslag blijkt een volledig beeld van de financiŽle situatie van het pensioenfonds. Bovendien wordt duidelijk gemaakt dat aan alle wettelijke bepalingen wordt voldaan en dat de belangen van alle bij het pensioenfonds betrokken (gewezen) deelnemers voldoende gewaarborgd zijn. Daarnaast geeft het bestuur een toelichting op de financiŽle resultaten en wordt ingegaan op ontwikkelingen in de uit te voeren pensioenregeling, de interne organisatie en de algemene ontwikkelingen die van belang zijn bij het bestuur en de uitvoering van de pensioenregeling.

De jaarverslagen zijn als PDF-bestand te downloaden door op een van onderstaande links te klikken.

> Jaarverslag 2017

> Jaarverslag 2016

> Jaarverslag 2015

> Jaarverslag 2014

> Jaarverslag 2013

> Jaarverslag 2012

> Jaarverslag 2011

> Jaarverslag 2010

> Jaarverslag 2009