in liquidatie
Het fonds        
             
 

Disclaimer

Stichting Jan Huysman Wz. Fonds doet haar uiterste best om de informatie op deze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk weer te geven. Ook streven wij naar een goede toegankelijkheid van de website. Het ontwerpen en samenstellen van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist of in strijd met de wet is. Stichting Jan Huysman Wz. Fonds aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Wij kunnen niet garanderen dat de website foutloos of zonder onderbreking functioneert.

Stichting Jan Huysman Wz. Fonds aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid:

  • voor de inhoud van deze site en de daarop of daardoor verstrekte informatie
  • voor de inhoud van website die zij niet onderhouden en waarnaar of waarvan deze website met een hyperlink of anders verwijst
  • als er sprake is van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie
  • voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van (of juist de onmogelijkheid van gebruik van), het vertrouwen op (of het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de gepubliceerde informatie.

De rechten op inhoudelijke informatie en beeldmateriaal op deze site liggen uitsluitend bij Stichting Jan Huysman Wz. Fonds. Zonder voorafgaande toestemming is het niet toegestaan om informatie die op deze website staat vermeld openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden.